Guild, společenstvo stromu

lADA sVOBODOVÁ, prosinec 2023

Další poklad do zahrady s mnoha funkcemi

Guild

V překladu „guild“ znamená spolek nebo cech. Tedy soubor vzájemně se podporujících jedinců či druhů, kterým jde o podobný cíl či způsob života.  Ze života lidských cechů známe i konkurenci a soutěžení, ale zde, v zahradě, nám jde o to, aby se rostliny navzájem podporovaly, doplňovaly a společně tvořily svůj životní prostor, kde je snazší žít ve vzájemné podpoře/symbióze, než každý zvlášť.

Protože se jedná o společenstvo stromu, znamená to, že pod stromem rostou další patra rostlin, která využívají jeho stínu a také živiny z listového opadu. Využíváme tak přirozený princip, který funguje především v lese, v lesostepi a na některých mezích.

Tyto rostliny pak stromu poskytují půdní pokryv, který chrání půdu před povětrnostními vlivy a též i doplňují živiny, pro které by se hlavně z počátku mladý stromek nedostal.

Z pohledu permakultury, tedy udržitelného hospodaření v souladu s přírodou, se jedná většinou o strom ovocný nebo jinak užitkově plodící. V okrasné zahradě to samozřejmě může být i strom lesní, cizokrajný a šlechtěný.

guild pod sedmiletou jabloní

výhody podsadeb

Proč stromy podsadit dalšími rostlinami?

Hmyz pomáhá

Podsadbové rostliny díky kvetení přitahují opylovače a též i přirozené predátory různých chorob a škůdců, a i díky vonným aromatickým látkám mohou tyto vlivy odpuzovat a snižovat potenciální riziko choroby. (Choroby a škůdci přicházejí ve velkém tam, kde je nějaká nerovnováha, pokud je v ekosystému rovnováha, jsou tam zastoupeni také, ale ve velkém neškodí).

Jídlo a ochrana

Dalším bonusem podsadbových rostlin v guildu jsou další jedlé plody (pokud použijeme do podrostu například rybízy, muchovníky, hlošiny okoličnaté, zimolezy kamčatské či jahodníky). Též můžeme vysadit či vyset bylinky a léčivky.

Pokud vysadíte keře, mohou sloužit i jako mechanická ochrana kmene mladého stromku proti okusu nebo jinému poškození například při kosení v okolí kmene. Mohou nám také ušetřit práci s obsekáváním stromů, které by jinak byly jen v trávníku. Trávník sám o sobě moc vhodným podrostem pod ovocné stromy není, jelikož koření mělce a ubírá hodně živin i vláhy. Takto bude prostor zarostlý trvalkami/keři a nebude třeba sekat trávu.

Krása, intimčo a méně práce

Květy potěší nejen hmyz, ale i nás. Některé květiny z guildů se hodí i do kytic a suchých vazeb. Na malých zahradách můžeme též výrazně ušetřit místo, když vysadíme rostliny v několika patrech.

Guildy též pomáhají vytvořit pohledovou bariéru a soukromí majitelům zahrady a vylepšují mikroklima v zahradě.

šanta, mydlice a kakost oddénkatý v guildu
pokryv na svahu pod guildem s broskví
nově založený guild pod třešní na suchém místě

základní typy rostlin dle mých zkušeností

Byliny vhodné do guildu pod ovocné stromy

Níže uvádím různé možnosti rostlin, není to myšleno tak, že musíme použít všechny najednou 😉

Kostival lékařský

Dynamický akumulátor živin, obohacuje půdu mikroprvky a živinami z velkých hloubek, mladé listy na jaře jsou jedlé, léčivý kořen, nemá rád příliš suchá a slunná stanoviště.

Kakost oddénkatý

Můžeme jej použít i jako podrost přímo u kmene, snáší i delší dobu sucho. Když je porost zakořeněný a roste ve stínu či polostínu, je stálezelený, tedy plní funkci pokryvu i v zimě, navíc má specifickou aromatickou vůni, která může mít uklidňující a harmonizační účinky.

Pažitka a divoké česneky

Velmi chutné jarní lupení, v létě láká hodně hmyzu. Divoké česneky mají listy podobné pažitce, jsou výbornou jarní divokou zeleninou.

Mateřídouška úzkolistá, vejčitá, časná

Aromatická léčivka do lemů výsadeb, například na hranici výsadby a trávníku. Mateřídouška úzkolistá preferuje písčité půdy.

Rozchodníky vysoké druhy

Tj. nachový a nádherný – vhodné na okraj guildu, kde je dostatek světla, na jaře mají jedlé lístky (tzv. „zaječí zelí“), kvetou až v pozdním létě a na podzim, potrava pro hmyz a krásné květy pro nás pro radost.

Křen selský

Opět dynamický akumulátor živin, má jedlé mladé listy, samozřejmě i kořen (ten je ideální sklízet v chladných měsících roku), jedlé jsou i květy, vyhovuje mu vlhčí půda s humusem.

Rozchodníky nízké

Tj. pochybný, bílý, kamčatský a skalní – pokryvné skalničky, kterým nevadí lehké zastínění, mohou vytvořit polštáře mezi  vysokými trvalkami, vhodné jsou na slunné a polostinné strany guildu, kvetou v létě, čímž jsou cenné pro hmyz.

Denivky

Krásně kvetou a mají jedlé mladé listy a květy, nemají rády úplný stín a přílišné sucho.

Mydlice lékařská

Keříkovitá trvalka atraktivní pro hmyz, rozemnutím jejích listů či kořenů se uvolní saponiny, lze použít jako přírodní mýdlo.

Šanty

Aromatické byliny, které kvetou témeř po celé léto až do podzimu, některým nevadí občasné sešlapání, skvělý půdní pokryv, jsou kultivary na slunce i do polostínu až stínu, některé snášejí i místo pod ořešákem.

lem z mateřídoušky na cihlách

Dobromysl obecná

Divoká trvalka do lučních lemů, luk a na sušší slunná místa na okrajích guildů, léčivka, dobře snáší sečení.

Saturejka horská

Bylinka na jižní stranu, i na sušší kamenité propustné půdy, zbožňována hmyzem, skvělé koření (pozor – běžně prodávaná saturejka zahradní u nás funguje jen jako letnička).

Máty

Většina druhů se rozrůstá a vytvoří i docela velký porost, vhodné spíše do volnějších výsadeb, kde nedusí nižší a menší trvalky, ideální i pod vysoké stromy a do vlhčí půdy, která přes léto příliš nevysychá (výjimkou je máta marocká, která vydrží i úpal).

Lesní jahodníky

Jahodník trávnice, truskavec, pižmový… mírně se liší ve svých nárocích, ale jsou ze slunných pasek a mezí, fungují jako dobré pokryvné rostliny pod malé stromky, zvláště na mírných svazích a mezích otočených k jihu.

Hluchavka nachová a pitulník žlutý

Podrostové hluchavky i do suššího stínu, nevadí jim sešlapání.

Cibule altajská

Vytrvalá cibule, jejíž tlusté listy můžeme sklízet od jara do zimy, vhodná spíše do záhonového typu guildu.

Bršlice kozí noha

Dobře snáší stín a sešlapávání, takže třeba pod starými ovocnými stromy nám vůbec vadit nemusí, naopak tvoří stabilní podrost, který navíc můžeme z jara konzumovat.

Kakost krvavý

Do sušších slunných míst, tím, že raší pozdě může krásně vystřídat jarní cibuloviny. Mezi hodně vitálními rozrůstavými trvalkami však většinou trpí, neroste tak rychle a nemá tak dobrou konkurenční schopnost. Ale může tvořit lemy porostu.

Šťovík zahradní

Trvalka pro sklízení vynikajících kyselých listů na jaře a na podzim, potřebuje polostín přes léto a úrodnější půdy.

Jetele

Dodávají do půdy dusík, potrava pro hmyz i pro nás, případně pro drůbež nebo domácí býložravce.

narcisy v podpostu

Narcisky

Odolné a lety prověřené kultivary narcisů, nejsou jedlé, naopak mírně jedovaté, málokdy je sežerou myši, takže mohou dělat krásu a potravu hmyzu hned brzy z jara i mnoho let po sobě.

Česnek medvědí

Vhodný jen pro vlhké a úrodnější půdy ve stínu až polostínu, ideální do podrostu listnatého lesa.

Pivoňky

Tam kde máme úrodnou kvalitní zahradní půdu můžeme vysazovat i pivoňky. Když se jim daří, jsou velmi dlouhověké. Kultivary, které nejsou plnokvěté mají též přínos i pro hmyz.

Merlík všedobr

Další kvalitní jedlá bylina. Využití je nejen v kuchyni, jako vytrvalá špenátová rostlina, ale také v lidovém léčitelství (přiložené listy léčí rány, podobně jako jitrocel).

Rozchodníky vysoké druhy

Tj. nachový a nádherný – vhodné na okraj guildu, kde je dostatek světla, na jaře mají jedlé lístky (tzv. „zaječí zelí“), kvetou až v pozdním létě a na podzim, potrava pro hmyz a krásné květy pro nás pro radost.

Meduňka

Nemá ráda místa, kde je v létě moc velké sucho a celodenní úpal, takže okraj guildu s úrodnější propustnou půdou je pro ni vítaným útočištěm, upřednostňuje spíše neutrální a zásadité půdy.

Krvavec menší

Také může být na okraji guildu, jeho mladé listy jsou jedlé, vynikající hned brzy z jara, chuť po okurkách.

Letničky

Do guildu můžeme též v prvních letech dosévat i letničky – například měsíček, chrpy, heřmánek, okrasné pokryvné či popínavé povíjnice, krásenky, ale také třeba i polníček. Většinou se sami přesemení.

Jitrocel a řebříček

Tyto rostliny úmyslně do guildů nevysévám, ale když se tam objeví, tak je na místě ponechám – jsou to významné léčivky a též i důležité rostliny pro hmyz.

Šanty

Aromatické byliny, které kvetou témeř po celé léto až do podzimu, některým nevadí občasné sešlapání, skvělý půdní pokryv, jsou kultivary na slunce i do polostínu až stínu, některé snášejí i místo pod ořešákem.

křen a denivky v guildu pod broskví

Slézy

V naší přírodě najdeme hned několik druhů slézů, takže můžeme pokrýt poměrně velké spektrum stanovišť od suchých s nedostatkem živin až po vlhčí půdy s živinami. Všechny jsou léčivky a zároveň můžeme konzumovat mladé listy a květní poupata (tzv. chlebíčky). Jejich květy jsou krásné a také významné pro hmyz. Většinou se v naší zahradě objeví samy od sebe, přiletí z blízké louky nebo lesního lemu. Pokud v okolí nic takového nemáme, můžeme je vysévat. Můžeme použít i sléz maurský, který se chová v našem klimatu spíše jako letnička. Nevadí mu růst část dne ve stínu. Naopak přílišný úpal a suchá půda mu nesvědčí.

s radostí sdílím

Tipy z praxe

Abychom vytvořili dobře fungující guild potřebujeme znát aspoň trochu vlastnosti daného stromu, znát jeho potřeby. Stejně tak je dobré znát i vlastnosti rostlin, které pod něj podsadíme.

Důležité je zhodnotit v jaké fázi sukcesního procesu se strom nachází. Jinými slovy jiné složení guildu bude pod velmi mladým stromkem, pod kterým je hodně slunce a světla, než pod dospělým stromem, kde je už v průběhu sezony stín. Jiný guild bude fungovat pod broskví a jiné složení rostlin zvládne růst v podrostu pod ořešákem.

Při tvorbě guildu je dobré myslet i na to, jak budeme sbírat pod stromem plody nebo je ze stromu sklízet. Takže v tomto případě není vhodné vysazovat rostliny, které mají trny (jako třeba růže, ostružiny, hloh…), nebo jim vadí byť i jen sezónní sešlap (sešlapem trpí například bohyšky, dlužichy, čemeřice, bergenie…). Také je možné pod velký plodící strom jen vyset vhodnou květnatou louku do stínu a před sklizní jí prostě pod stromem posekat.

Při tvoření guildu nám též hodně napomohou naše pozorování přírody. Doporučuji jít do krajiny a dívat se jak „sází“ příroda. Též pomůže nakukovat i do starších divočejších zahrádek. Občas tam najdeme dobré příklady a tipy i pro tu naši. Podsazování ovocných stromů není úplně běžná věc, ale určitě najdete tipy na pěkné kombinace rostlin a uvidíte, které trvalky, jak a kde prospívají. Obzvláště, kdy chodíte danou trasou i více let po sobě a můžete porovnávat. Pro mě jsou obzvláště zajímavé zpustlejší zahrady a staré sady, tam někdy najdete nádherné příklady toho, jak tvoří příroda.

Dbáme na kvalitní půdu a po výsadbě rostliny zamulčujeme, případně zalijeme. Jak na mulčování a které mulče jsou vhodné kam se dozvíte v článku o mulčování.

Guild je společenstvo, které se vyvíjí spolu se stromem, je tedy v pohybu a mění se v čase. Je třeba s tím tak i počítat do budoucna.

Když máme na zahradě nebo na pozemku guildů více a v různých stádiích sukcese, můžeme krásně rostliny mezi guildy točit a přesazovat, podle nároků a světelných podmínek pod tím či oním stromem.

suchá stráň pod sibiřskou borovicí
guild pod aronií, křen, orlíček, jahody, šanta

Zajímá vás víc?

Tipy na další zdroje informací

Dají se použít i další trvalky a keříky či keře, vždy s přihlédnutím k danému stanovišti a velikosti vysazovaného stromku. Téma je poměrně rozsáhlé. Další inspiraci též najdete i v článku o trvalkových držácích a nezmarech, kde pojednávám o odolných trvalkách, článek bude brzy zveřejněn tu na blogu. 

Z našich zkušeností je však nejlepší vše přímo zažít. Můžete hodiny studovat nebo poslouchat přednášky, koukat na videa, ale nic nenahradí vaši přímou zkušenost. Začaly jsme proto organizovat praktické kurzy. Začínáme povídáním a pak si vše vyzkoušíme v praxi. Takže přímo zažijete jak, kde a co sázet, jak to tam vypadá, jak daleko jste od ostatních rostlin. Nebo taky jak vypadá správně připravený záhon, jakou udělat pro sazenici jamku, jak zamulčovat a zalít. To vše si velmi snadno zamatujete, když to uvidíte a budete to přímo dělat. Při sázení pak přirozeně přicházejí další otázky, které řešíme hned na místě a odnesete si tolik znalostí a zkušeností, kolik byste na čistě teoretickém kurzu nikdy nezískali. A tím nemyslíme bláto na botách 🙂 Podívejte se na aktuálně vypsané kurzy na našich stránkách.

O jedlých rostlinách a trvalkách se více dozvíte i v knize Zelenina z ekozahrady, kterou jsme napsali spolu s mým bývalým manželem.

Praktický kurz v Alšovicích
guild připravený k osázení

Psáno na podzim 2023.

Zkušenosti vycházejí z desítek let pozorování přírody a podobně dlouhé praxe v zahradní tvorbě. Řadu zkušeností jsem získala při sedmiletém tvoření rodového statku s Jaroslavem Svobodou.

Tento text podléhá autorským právům a je vlastnictvím autorky. Kopírování a komerční využití je možné pouze se souhlasem autorky a s uvedením webových stránek zdroje. Autory fotografí jsou Lada Svobodová a Jaroslav Svoboda. Fotografie je také možné použít jen se souhlasem autorů.